Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij ontwikkelen softwareoplossingen op maat.

U wilt uw bedrijf zo competitief en efficiënt mogelijk maken. Wij kunnen u daarbij helpen.
Laat ons tonen wie we zijn. Een organisatie waar vakmanschap en ervaring centraal staan. Onze focus ligt op uw bedrijfsprocessen en applicaties, en die kunnen we sterker maken.

Als standaardpakketten of de aanpak van zelfstandige- of freelance ontwikkelaars niet aan uw verwachtingen beantwoorden, als u de informatie die zich in uw bedrijf of organisatie bevindt efficiënter wilt verwerken en gebruiken, als u zoekt naar een toepassing die uw bedrijfsprocessen optimaal kan ondersteunen, dan kunnen wij u helpen.

Wij ontwikkelen administratieve toepassingen, CRM-applicaties, voorraadbeheersystemen, order management systemen, reserveringssystemen, rapportagetools, planningtools, etc. Kortom, allerhande toepassingen die gevoed worden door databases die data verzamelen, verwerken en rapporteren.

We zoeken steeds een unieke oplossing voor uw specifieke wensen, zodat onze toepassingen en databases optimaal inspelen op uw manier van werken.

Het gaat over productiviteit. Hoe kunnen de administratieve processen efficiënter draaien, hoe kan informatie eenvoudiger verwerkt worden, hoe kan de informatie die binnen uw bedrijf of organisatie beschikbaar is, u beter van dienst zijn?

 

Wat mag u verwachten?

  • Duidelijke taal, we zeggen waar het op staat
  • Conclusies en besluiten met onderbouwde argumenteringen
  • De eerste focus is het oplossen van de problemen
  • Doelstellingen en deadlines zijn bindend
  • Strikte opvolging
  • Transparante budgetten
  • De broncode is uw eigendom
  • Partnership

FileMaker-technologie

FileMaker is een platform op maat voor kleine en middelgrote ondernemingen, vergelijkbaar met wat SAP of Microsoft Dynamics zijn voor grote organisaties en multinationals.

Het biedt u als ondernemer één gemeenschappelijk platform waarop verschillende toepassingen op maat kunnen worden ontwikkeld en waarop alle data worden gecentraliseerd zodat deze optimaal met elkaar geïntegreerd kunnen worden en eenvoudig op gerapporteerd kan worden.

Het is een uiterst stabiel platform waarin snel applicaties, databases, en interfaces kunnen worden opgezet. Het is een flexibele oplossing die mee kan groeien met de wensen van uw bedrijf.

Alle tools kunnen tot in het oneindige aan uw behoefte aangepast worden zodat ze werken volgens uw wensen en u zich niet hoeft aan te passen aan de toepassing.

 

Mobiel / desktop / web

Binnen het FileMaker-platform staat de server centraal. Daar staan uw gegevens. De verschillende clients worden gekoppeld aan de server. Dit kunnen zowel lokale clients zijn die zich binnen hetzelfde netwerk bevinden als mobiele clients zoals iPads en iPhones. Maar dit kunnen ook externe of lichtere clients zijn die de server kunnen benaderen via specifieke webtechnologieën.

Deze gecentraliseerde aanpak en keuze voor één platform legt geen enkele restrictie op in termen van toegankelijkheid. Intern via een desktop, extern via het web op een laptop, mobiel via een iPad of een iPhone, het kan allemaal afhankelijk van uw wensen zonder aan stabiliteit en veiligheid te moeten inboeten.
Uw toepassing wordt ontwikkeld en wordt vervolgens toegankelijk gemaakt via de media die u wenst te gebruiken.

 

Samen maatwerk maken

Met maatwerk neemt u het heft in eigen hand, een keuze voor efficiëntie. Wat u daarvoor nodig hebt, is een partner die uw processen en uw organisatie begrijpt.
Wij zijn open en transparant en laten u graag zien op welke manier wij ontwikkelen.

Wij komen bij u ter plaatse ontwikkelen en zullen u uitleggen hoe uw toepassingen worden opgebouwd en hoe deze werken, zodat u beter kunt aangeven waaraan ze moeten voldoen.
Gaandeweg zullen de projecten ingevuld worden en zult u over een toepassing beschikken die voldoet aan uw verwachtingen en die vooral ook door de gebruikers gewaardeerd zal worden.

Kennis en ervaring

Lesterius is al meer dan 15 jaar actief als FileMaker-ontwikkelaar. Wij beschikken over 18 gecertificeerde FileMaker ontwikkelaars. Daarmee zijn wij Europees de grootste speler en een van de belangrijkste op wereldniveau.

De grootte is geen doel op zich, echter wel de kennis, de kennis van verschillende sectoren, beroepen en industrieën en de jarenlange ervaring in het ontwikkelen met FileMaker.

Onze ontwikkelaars wisselen deze kennis en ervaring continu met elkaar uit. Hierdoor kunnen wij u de beste profielen aanbieden. Onze ontwikkelaars staan er nooit alleen voor, zij kunnen altijd een beroep doen op een netwerk van ervaren collega’s. 

Software leeft

Wij ontwikklen niet alleen nieuwe toepassingen, wij passen ook bestaande applicaties aan en leren onze klanten om zelf met de applicaties te werken en om ze, indien gewenst, zelf verder aan te kunnen passen.

 

Oud en nieuw samen

Oude toepassingen hebben altijd hun waarde. Volgens welke logica werd er vroeger gewerkt? Is deze nog combineerbaar met de nieuwe verwachtingen? Wij luisteren naar de gebruikers en proberen telkens de goede zaken uit het verleden over te nemen. Bestaande data hebben altijd hun waarde en wij proberen in de mate van het mogelijke deze zoveel mogelijk of zelfs integraal over te nemen.
Het lijkt een detail, maar wie het oude niet eert is de toekomst niet weerd.

 

Analyses

Analyses zijn er om uw verwachtingen af te stemmen op onze knowhow en om onze beloftes te kunnen waarmaken. Analyses helpen beide partijen om keuzes te maken en duidelijk te definiëren wat er ontwikkeld zal worden.
Wij luisteren naar uw noden, brengen deze in kaart, en stellen u in staat om samen met ons keuzes te maken. Richtlijnen worden vastgelegd, verwachtingspatronen afgestemd en budgetten en deadlines overeengekomen. Toch moeten we ons bewust zijn dat ieder IT-project zijn eigen leven leidt en krijtlijnen en afspraken wel nodig zijn doch er ruimte moet zijn voor flexibiliteit.
Ook hier helpt een analyse om deelprojecten duidelijk te identificeren en stapsgewijs te kunnen ontwikkelen.

 

Extra diensten

Naast het ontwikkelen FileMaker-toepassingen bieden wij ook hostingdiensten, trainingen en add-ons.

FM Connection is onze gespecialiseerde afdeling die instaat voor een optimale oplossing en service met betrekking tot al uw hostingbehoeften.

FM Universities is ons trainingsinstituut waar we zowel klanten, hobbyisten als startende ontwikkelaars de knepen van FileMaker-ontwikkeling aanleren.

Met myFMbutler beschikken we ook over een leverancier van FileMaker add-ons die we vaak in onze projecten integreren.

 

MKB / Non-profit

Een groot deel van onze klanten zijn MKB en non-profitorganisaties. Het zijn organisaties die veeleer op zoek zijn naar een partner dan naar een ontwikkelaar.
We bouwen langetermijnrelaties op, groeien met onze klanten mee en zetten ze stap voor stap op weg naar een succesvolle organisatie.
Het hoeven niet allemaal grote projecten te zijn, integendeel, laat het realistisch zijn, tastbaar, stap voor stap en zonder onzin. Voor ons geen vage projecten waar je het einde niet van ziet. Bekijk onze cases.

Grote organisaties en de publieke sector

FileMaker wordt zowat overal gebruikt en dus ook binnen grote organisaties en de overheidssector. Het betreft hier dan vooral kleinere, specifieke toepassingen die in een bepaalde afdeling gebruikt worden en dus geen overkoepelende systemen. Ook hier zijn we een graag geziene partner, wegens onze aanpak die totaal verschilt van de grote IT-huizen.

Onze pragmatische en open aanpak is vaak een verademing, en in de meeste gevallen is de snelheid waarop we de projecten afwerken een openbaring.

 

Europese projecten

Lesterius is een Europese organisatie met vestigingen in Nederland, België en Frankrijk. We zijn een Europese partner voor onze middelgrote klanten en ook voor multinationals die behoefte hebben aan één centrale expert die in staat is om lokaal – in verschillende landen – hun projecten uit te rollen.

 

Partnerships groeien

We zouden het graag anders zien, maar de ervaring heeft ons geleerd dat IT-projecten de neiging hebben om te evolueren, soms weg van de oorspronkelijke opzet.

Op zich is dat positief. Het geeft aan dat er scherper nagedacht wordt over de opzet en de mogelijkheden van een bepaald project.

Tegelijkertijd zorgt het voor spanning op deadlines en budgetten.

Wij zijn ons daar even scherp van bewust als u. Daarom stellen we graag samen prioriteiten en doelstellingen voorop. Om samen te groeien en te werken. We ontwikkelen stapsgewijze op basis van de ‘Agile Programming’-methode. Wij betrekken u bij de ontwikkeling en geven u inzicht in de opbouw van de toepassingen zodat u nog beter begrijpt wat de mogelijkheden zijn en zo verder kunt bepalen wat ontwikkeld moet worden.

Projecten leven en worden stap per stap opgeleverd. Wij evolueren daarbij van een leverancier naar een volwaardige partner.

Development

Development

Wat verstaan we juist onder ontwikkelen op maat, welk type applicaties ontwikkelen we, kunnen dit ook web of mobiele applicaties zijn?

Consultancy

Consultancy

Ziet u door het bos de bomen niet meer, wenst u eerst professioneel advies alvorens te beginnen met de ontwikkeling van een project op maat?

Aanpak

Aanpak

Hoe pakken we uw project aan? Wat is er nu zo specifiek aan een samenwerking met Lesterius? Wat bedoelen we juist met “we komen bij u ontwikkelen”?

Ontwerp-en communicatiebureau in Gent - Lavagraphics