Consultancy

Workflow-analyse

Het is belangrijk goed te begrijpen hoe de verschillende workflows en informatiestromen in uw bedrijf in elkaar haken. Wanneer wij dat begrepen hebben, is het simpel om de juiste database-structuur te bepalen. Een grondige analyse zorgt voor de juiste inzichten en spaart tijd en budget en helpt om de juiste focus te hebben vanaf het begin van een project.

Expertadvies

Bestaande toepassingen moeten worden uitgebreid, systemen moeten worden gekoppeld, er ontstaan nieuwe behoeften. Vaak worden we geconfronteerd met reeds bestaande toepassingen waar we in de mate van het mogelijke mee verder moeten. Bij zulke projecten nemen we in eerste instantie een adviserende rol op ons. We stellen de verschillende alternatieven voor en helpen u met kennis van zaken keuzes te maken.

FileMaker-coaching

Hebt u zelf al toepassingen ontwikkeld met FileMaker, maar zit u ergens vast? Of denkt u dat er andere mogelijkheden zijn?
Ook hiervoor kunt u ons benaderen.

 

Eén van onze experts zit een of meerdere dagen met u samen en overloopt op uw aangeven de knelpunten die u ondervindt. Hij adviseert u hoe u ze kunt oplossen en brengt u mogelijk tot nieuwe inzichten. Zo’n dag brengt verheldering en maakt het voor u weer mogelijk om verder te kunnen.

We coachen u graag en waar nodig hebben we ook de juiste trainingen voor uw medewerkers. Dat kan op maat zijn of in vaste opleidingspakketten.
Verschillende formules zijn mogelijk, weet dat wij u willen helpen en daarvoor graag kennis delen.

 

Development

Development

Wat verstaan we juist onder ontwikkelen op maat, welk type applicaties ontwikkelen we, kunnen dit ook web of mobiele applicaties zijn?

Aanpak

Aanpak

Hoe pakken we uw project aan? Wat is er nu zo specifiek aan een samenwerking met Lesterius? Wat bedoelen we juist met “we komen bij u ontwikkelen”?

Hosting

Hosting

Hosting services, een noodzakelijk kwaad waar je pas bij stilstaat als het mis gaat. Wacht niet tot het zover is en bekijk onze aanpak.

Ontwerp-en communicatiebureau in Gent - Lavagraphics